Top-projekti  Paviljon bajra

OBLAGANJA PROFILISANIM LIMOM

Na postavljene čelične ili betonske konstrukcije vršimo oblaganja sa profilisanim krovnim panelima sa izolacijom i bez izolacije.

Montaža spuštenih stropova od profilisanog lima, profilisanje i montaža oluka, okapnica i ostalih opšavnih limova.