Top-projekti  Paviljon bajra

Displeji

Displeji su najjednostavniji oblici svijetlećih reklama čiji front reklame može da bude apliciran sa PVC folijom ili odštampan (za veće serije). Rasvjeta može da bude izvedena sa fluo cijevima ili sa LED diodama. Mogu da budu jednostrani, dvostrani…