Top-projekti  Paviljon bajra

Odbojnici za zaštitu stubova

Čelični branik čija je primarna funkcija da spriječi oštećenja na oblogama nosećih stubova nadstrešnica koja nastaju usred nepažnje vozača.

Mogu da se lakiraju ili plastificiraju u boju po želji.